Les origines de l’Ordre de Saint Jean

Pro Fide et Utilitate Hominum

In dankbare herinnering aan Broeder Gereon Vanboesschoten

10 octobre 2018

Hierbij een mooie artikel over het leven en werken van Broeder Gereon zaliger,
u leest het na op het privaat gedeelte van deze website onder de rubriek "overige".