Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

JAARLIJKSE BEZINNING VAN HET PRIORAAT DER LAGE LAGE LANDEN - zaterdag 6 oktober 2018 - uitnodiging, inschrijving en programma

10 september 2018

Onze jaarlijkse bezinning heef tplaats op 6 oktober 2018 in de Abdij te Grimbergen.

De uitnodiging, het programma en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u  onder de rubriek "activiteiten" op de private zone van deze website.